ZZP’er en de Arbowet

ZZPDe gehele Arbowetgeving geldt ook voor de zzp’er als deze een gezagsrelatie met de werkgever heeft of wordt ingeleend. Een zzp’er kan voor de belastingdienst een zelfstandige zijn, maar voor de Inspectie SZW (de Arbeidsinspectie) is dat lang niet altijd het geval.

Het is heel goed mogelijk dat de zzp’er door de Inspectie SZW wordt aangemerkt als een werknemer en u als werkgever voor zijn veiligheid en gezondheid op het werk verantwoordelijk bent. De feitelijke situatie is voor de Inspectie SZW bepalend.

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet zijn er verschillende groepen werkenden, namelijk:

  • werkgever;
  • werknemer;
  • zelfstandige (zzp’er).

De werkgever heeft personeel in dienst, leent personeel in of laat iemand onder zijn gezag werk verrichten.

De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst of een publiek rechterlijke aanstelling of is door de werkgever ingeleend (bijvoorbeeld een uitzendkracht) of hij werkt onder gezag.

Een zelfstandige werkt niet onder gezag en heeft een zekere vrijheid bij het uitvoeren van een opdracht. Een groot deel van de Arbowetgeving (maatregelen tegen alle arbeidsrisico’s) is van kracht. Als een zelfstandige alleen werkt, gelden alleen de maatregelen bij ernstige risico’s en gevaar voor derden.

Feitelijke werkgever

Als u aan de zelfstandige instructies geeft over de uitvoering van het werk, de verstrekking van het materiaal, de arbeidsmiddelen en de persoonlijke beschermingsmiddelen, dan wordt u gezien als de feitelijke werkgever, omdat er dan sprake is van een gezagsrelatie. Ook als u personeel in leent om het werk uit te voeren bent u de feitelijke werkgever (dit geldt ook voor de zelfstandige die personeel in leent om het werk uit te voeren). De feitelijke werkgever is altijd verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in zijn bedrijf.

De volgende punten zijn van belang om te bepalen of iemand voor de Arbowet een zelfstandige is:

  • neemt werk aan en is zelf verantwoordelijk voor het resultaat;
  • bepaalt zelf hoe het werk wordt uitgevoerd en welke materialen worden gebruikt (vrijheid bij uitvoeren opdracht);
  • zorgt zelf voor persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • bepaalt zelf de werktijden;
  • is zelf aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van gevaarlijk of ongezond werk;
  • heeft geen gezagsrelatie met de opdrachtgever (werkt niet onder gezag).

Terwijl een zelfstandige niet in dienst is bij uw bedrijf, kan het toch zo zijn dat de Inspectie SZW hem als werknemer ziet. Alle Arboregelgeving geldt dan ook voor deze zelfstandige.

Voor meer informatie kunt u hier de brochure ‘zelfstandigen en de Arbowet’ downloaden van de Inspectie SZW.

Wilt u de veiligheid van uw werknemers optimaliseren? Meld hen dan hier aan voor een BHV cursus bij één van de NedCert erkende opleiders.

Bron: Inspectie SZW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *