Wie is de BHV instructeur?

NedCert instructeursHeeft u zich wel eens afgevraagd wie de BHV instructeur is die uw medewerkers opleidt? Er vindt geen overheidscontrole plaats op de BHV instructeur, personen kunnen zonder verstand van zaken zich vestigen als BHV-instructeur. Wij vinden dit een slechte zaak.

NedCert gecertificeerd instructeur

De NedCert Academy verzorgt de opleiding tot BHV-instructeur, waarbij continu controle op kennis en vaardigheden van de instructeur plaatsvindt. De NedCert instructeur heeft een brandweer of verpleegkundige achtergrond en minimaal het niveau van Safety & Health Officer. Jaarlijks moet de instructeur bij de Academy nascholen en aantoonbaar competent zijn om instructeur te mogen blijven. Actuele informatie wordt actief verspreid onder de instructeurs en zij worden getoetst op hun kennis en vaardigheden. Om vaardig te blijven moet er jaarlijks een minimaal aantal cursussen gegeven worden. Na het opbouwen van een netwerk zit elke instructeur al snel op een paar honderd cursisten per jaar. De NedCert instructeursopleiding wordt uitsluitend verzorgd door de NedCert Academy in Amsterdam.

Opgelicht

In 2016 besteedde het televisieprogramma ‘Opgelicht’ aandacht aan een persoon die zich onterecht voordeed als verpleegkundige en BHV cursussen gaf zonder materiaal en certificering. Cursisten moesten het reanimeren op elkaar uitvoeren. Levensgevaarlijk!

Niet gediplomeerde instructeur

Zoals de instructeur uit het televisieprogramma zijn er meer; de niet gediplomeerde instructeur. Sommigen hadden ooit een BHV functie binnen een organisatie en zijn vervolgens voor zichzelf begonnen. Zonder opleiding en bijscholing tot instructeur. Certificaten worden onder eigen naam uitgegeven. Er is voor de cursisten geen lesboek, geen toets en geen examen. Niet gehinderd door enige kennis, leiden zij uw BHV’er op……….. voor weinig.

Conclusie

Vanuit de overheid bestaan er geen officiële eisen aan BHV instructeurs. Iedereen kan zich zomaar instructeur noemen en les gaan geven.
Als ondernemer moet u daarom zelf het kaf van het koren scheiden. Met een NedCert gecertificeerde instructeur weet u zeker dat u kwaliteit en vakkennis in huis haalt.