SMO-Traverse erkend opleider

basishulpverleningIn 2013 besloot SMO-Traverse te Tilburg, een organisatie voor maatschappelijke opvang, de interne trainer te laten opleiden tot NedCert instructeur. Twee belangrijke motieven voor dit besluit lagen hieraan ten grondslag.

Optimale veiligheid

Enerzijds heeft de veiligheid voor zowel medewerkers, bewoners en bezoekers de hoogste prioriteit en wil de organisatie een dynamische BHV organisatie opzetten.

Kosten besparing

Anderzijds is de inkoop van externe trainingen duurder dan deze door een eigen trainer te laten uitvoeren (die bijvoorbeeld een train-de-trainer programma heeft gevolgd). In deze tijd waarin organisaties in de zorg en welzijn getroffen worden door bezuinigingen zeker een besparende maatregel, terwijl er juist meer maatwerk kan worden geleverd.

Deskundigheid

basishulpverleningAangezien SMO-Traverse hoge eisen stelt aan deskundigheid en kwaliteit op alle gebied binnen de organisatie, is gekozen voor de NedCert certificeringen. Deze zomer is aan SMO-Traverse, na een uitgebreide audit, de status NedCert erkend opleidingsinstituut toegekend.

Corporate instructeur

De interne NedCert gecertificeerd instructeur leidt medewerkers, inclusief het voltallige management, op voor alle functies binnen de BHV-organisatie, zoals het Hoofd BHV, de Preventiemedewerker (PM), Safety & Health Officers (SHO), EHBO-ers (SEHSO), EHBO-ers speciaal voor kinderen (SEHBK) en uiteraard BHV-ers. Alle medewerkers die directe cliëntencontacten hebben, zijn inzetbaar als bedrijfshulpverlener.

Maatwerk

Doordat de opleiding intern is, wordt deze ook op maat toegepast. Zo wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de verschillende gebouwen en teams. Ook ontruimingsoefeningen en de RI&E worden door eigen deskundige mensen uitgevoerd. Resultaten worden direct aangepakt volgens de continue verbetermethode van NedCert.

Cliënten participeren

basishulpverleningInmiddels zijn er verzoeken van cliënten die graag opgeleid willen worden voor een BHV- of EHBO certificaat, wat ze in hun portfolio mee kunnen nemen. Ook een organisatie, waar SMO Traverse mee samenwerkt, heeft een verzoek ingediend personeel op te leiden voor de NedCert certificering.

SMO-Traverse te Tilburg telt 270 medewerkers en biedt mensen kortdurende en langdurende opvang en begeleiding in eigen woonvoorzieningen en woningen, maar ook ambulant. Ook biedt SMO-Traverse cliënten een actieve dagbesteding aan op het gebied van leren, werken en vrijetijdsbesteding.