NedCert neemt initiatief voor gedragsregels burger hulpverleners

Reanimeren door burgerhulpverlenerEen burger hulpverlener is een vrijwilliger die een AED Automatische Externe Defibrillator kan bedienen, kan reanimeren en wordt opgeroepen om, in de omgeving waar hij verblijft, een reanimatie uit te voeren, totdat de ambulance het overneemt.

Hoe de burger hulpverlener zich moet gedragen is niet geregeld. Daarom heeft NedCert gedragsregels opgesteld die in onze reanimatie lesstof worden geïntegreerd.

Wanneer u een reanimatie-, BHV- of EHBO cursus heeft gevolgd, kunt u zich op verschillende sites aanmelden als burger hulpverlener. Als er in de meldkamer van de ambulancedienst een melding van een reanimatie binnenkomt die bij u in de buurt is, sturen zij u een SMS. U kunt dan naar het opgegeven adres gaan om te reanimeren.

Wat doet u als vrijwilliger als de ambulance er al is, wanneer u arriveert op het reanimatie adres? Gaat u weer weg of gaat u toch naar binnen? Er zijn vrijwilligers die toch naar binnen gaan en bij het slachtoffer in huis op de bank gaan zitten, terwijl de ambulancebemanning bezig is met reanimeren. Nog afgezien van het feit dat dit onbehoorlijk gedrag is, kan de ambulance verpleegkundige daardoor de indruk krijgen dat de vrijwilliger familie van het slachtoffer is en per abuis informatie aan hem verstrekken.

Sommige vrijwilligers vinden dat de ambulance verpleegkundige  het reanimeren niet goed uitvoert en leveren commentaar of zijn het niet eens met zijn beslissing een reanimatie te stoppen en deze vrijwilligers zijn dan niet te beroerd om hem in duidelijke taal de les te lezen.

Burger hulpverleners zijn over het algemeen leken, die een beperkt inzicht hebben in de spoedeisende hulp, met een beperkte kennis van het reanimeren. Daarom moet het hen bekend zijn wat hun plaats binnen de hulpverlening is. Zij moeten doen wat de ambulancebemanning zegt en worden geacht in een noodsituatie hun commentaar voor zich te houden. Aangezien niet iedere vrijwilliger in de burger hulpverlening dit uit zichzelf blijkt te beseffen, hebben wij het initiatief genomen om in onze reanimatie lesstof gedragsregels op te nemen voor vrijwilligers die worden opgeroepen voor een reanimatie in de buurt.

Gedragsregels bij burger hulpverlening

  1. Bel aan en als de deur al open is, vraagt u, voordat u naar binnen gaat, of u naar binnen mag om te helpen;
  2. Maak uzelf bekend aan de familie, zeg dat u een buurman/-vrouw bent die kan reanimeren;
  3. Als de familie zegt dat u niet gewenst bent, dan gaat u, zonder discussie, weer weg;
  4. Als de ambulance op het adres aanwezig is, gaat u niet naar binnen en belt u ook niet aan;
  5. Help het slachtoffer zoals u dat geleerd heeft en respecteer de privacy van het slachtoffer en zijn familie;
  6. Als de ambulancebemanning arriveert, zegt u tegen hen dat u een buurman/-vrouw bent;
  7. Als zij het reanimeren van u overgenomen hebben, en zij u niet meer nodig hebben, gaat u direct weg;
  8. U dient zich niet onnodig in de woning van het slachtoffer te bevinden;
  9. U luistert naar de ambulancebemanning en doet wat zij zeggen;
  10. U geeft geen commentaar en betwist een beslissing van een arts of de ambulancebemanning niet.

Heeft u aanvullingen of verbeteringen op deze gedragsregels, laat het ons weten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *