Gevaren van bedrijfshulpverlening

Risico voor BHVHet uitvoeren van BHV taken brengt gevaren met zich mee. Daarom is het belangrijk uw bedrijfshulpverleners goed voor te bereiden op de bedrijfshulpverlening. Bij een goede BHV cursus wordt door een onafhankelijke certificatie-instelling getoetst of uw werknemers competent zijn, zodat u inzicht heeft of zij in staat zijn de BHV taken goed uit te voeren in uw bedrijf. 

Of u nu in de horeca, consultancy of detailhandel zit, ieder bedrijf met personeel moet aan de Arbowet voldoen. Ondanks goede preventie kan toch een ongeluk gebeuren. Iemand kan zijn been breken of een hartstilstand krijgen, maar er kan ook brand uitbreken. Voor deze risico’s zet u de BHV op, die in actie komt als er zich een noodsituatie in uw bedrijf voordoet.

Ontruimen
Als uw bedrijfshulpverleners worden ingezet om BHV taken uit te voeren, kunnen zij gevaar lopen. Wanneer er een brand uitbreekt, zullen zij dit proberen te blussen, maar als dit niet direct lukt, moet uw bedrijfspand worden ontruimd. Uw bedrijfshulpverleners zullen de ontruiming begeleiden. Uw andere personeel moet het pand verlaten, maar de bedrijfshulpverleners gaan controleren of iedereen echt naar buiten is en of er niemand is achtergebleven. Dat kan gevaarlijk zijn, omdat er nog steeds brand is in het pand. Brand kan heel grillig zijn. Op het ene moment is er in een kamer niets aan de hand en op het andere moment staat de hele boel in brand.

BHV gevaren
Als het de BHV niet lukt om een brandje te blussen en het gevaar te groot dreigt te worden, moeten de bedrijfshulpverleners zichzelf direct in veiligheid brengen. De BHV heeft de beschikking over persoonlijke beschermingsmiddelen, blusmaterialen en hulpverleningsmaterialen, zodat zij hun BHV taken met zo min mogelijk risico kunnen uitvoeren.

BHV vakbekwaamheid
Vergeet niet dat bedrijfshulpverleners óók uw werknemers zijn en dus net zo veel recht hebben op een veilige werkplek als uw andere werknemers. Daarom krijgt uw personeel voordat u hen kunt aanstellen als bedrijfshulpverlener een gedegen BHV opleiding, waarbij zij onafhankelijk worden getoetst of zij in staat zijn de BHV taken in uw bedrijf adequaat uit te voeren, zodat u zeker weet dat u in noodgevallen wat aan deze werknemers heeft. U krijgt daarmee inzicht in hun BHV competenties.

Door werknemers in de BHV organisatie op te nemen waarvan door NedCert is vastgesteld dat zij de BHV adequaat kunnen uitvoeren, zorgt u dat de veiligheid in uw bedrijf toeneemt en de gevaren van bedrijfshulpverlening tot een minimum worden beperkt.

Hier kunt u aanmelden voor een BHV cursus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *