Geen branddekking bij nalatigheid

verzekeringNa een brand bij een bedrijf gaan verzekeraars niet meer zomaar tot uitkering over, zij willen namelijk vanaf 2014 vaker gebruik gaan maken van het recht de schade te verhalen op het bedrijf, als dit de veiligheidsvoorschriften heeft overtreden of nalatig is geweest.

Branden bij bedrijven veroorzaken vaak grote schade, in de eerste helft van 2013 waren er 75 branden met een schade van meer dan 1 miljoen euro. Het totale schadebedrag aan bedrijfsbranden is 270 miljoen euro in de eerste helft van 2013.

Veiligheidsvoorschriften

De directeur van het Verbond van Verzekeraars, noemt als voorbeeld de grote brand bij Chemiepack in Moerdijk in 2011. De schade was 70 miljoen euro, terwijl bij eerdere inspecties al ernstige tekortkomingen waren geconstateerd. Het Verbond van Verzekeraars hoopt dat bedrijven met de nieuwe afspraken zich beter houden aan veiligheidsvoorschriften.

Wet- en regelgeving

Veel regels inzake veiligheid en gezondheid zijn vastgelegd in de Arbowet. In die Wet staan verplichtingen voor een bedrijf zoals het uitvoeren van een risico-inventarisatie, het aanstellen van preventiemedewerkers en het aanwijzen van bedrijfshulpverleners.

Opleiden trainen en oefenen

Medewerkers van uw bedrijf kunt u laten opleiden tot Safety and Health Officers, deze mensen kunnen functioneren als leidinggevende hulpverleners en zijn in staat om veel van de Wettelijk verplichte taken uit te voeren.
Zorg dat er binnen uw bedrijf regelmatig oefeningen gehouden worden, zodat men getraind is in het omgaan met calamiteiten.

Is er bij u voldoende aandacht voor bedrijfsrisico’s?

Bronvermelding: NOS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *