Buurt BHV een goed idee?

Vrolijke oude mensenOmdat er in een verzorgingshuis, met name in de avond- en nachtdienst meestal maar weinig personeel is, kan de bedrijfshulpverlening bij een calamiteit nooit alle bewoners op tijd evacueren. Omdat er nogal eens brand uitbreekt in een pand met hulpbehoevenden, zouden de buurtbewoners bij toerbeurt kunnen worden ingezet voor een ontruiming bij een calamiteit. Simpel, maar effectief.

Toen ik in verzorgingshuizen werkte, merkte ik dat een aantal bewoners mobiel was en zichzelf goed kon redden. Een aanzienlijk aantal echter, kon niet zelf in en uit bed komen en moest van de rolstoel in het bed getild worden. Wat mij opviel was dat de bejaarden wel een bel kregen om de zuster te roepen, maar er waren mensen bij die zó dement (vergeetachtig) waren, dat zij helemaal niet begrepen waarvoor die bel diende. Aangezien er in de avonddienst weinig personeel was, moest je vaak alles in je eentje doen en dan was je bovendien ook nog de bedrijfshulpverlening.

BHV inzet

Soms gebeurde er een incident. Ik weet nog dat een mevrouw zich op een avond had gesneden aan een mes. Ik was ook gelijk de BHV en toen ik haar kamer binnenkwam, stond zij daar met enorme snijwonden ter hoogte van haar polsen. Het bloedde hevig. Ik hielp haar zo goed als ik kon, maar ondertussen ging mijn tracer (oproepsysteem) meerdere keren af. Iedereen zat op mij te wachten, er waren zelfs bejaarden die boos de gang op liepen om te kijken waar ik bleef. Ik wilde wel bij haar blijven, maar het kon niet, want er was geen tijd voor dit incident. Dus ik zorgde dat ze zo snel mogelijk in haar bed lag en haalde alle messen en scherpe voorwerpen van haar kamer. Ik bedacht dat als ik voor dit kleine incident al geen tijd had, hoe zou het dan gaan als er een groot incident plaats zou vinden met zoveel bewoners die zelf geen kant op konden?

BHV samen met de buren

Het verzorgingshuis stond vlakbij eengezinswoningen, waar veel jonge mensen woonden. Die konden toch worden ingezet bij een calamiteit? Ik heb het idee van de Buurt Hulp Verlening jaren geleden al eens voorgesteld, maar toen werd mij gezegd: “als ik daar zou werken, zou ik direct opstappen”. Waarom? Denk je nu echt dat als je met een paar mensen in de avonddienst werkt je als BHV bij een brand al die bejaarden op tijd kunt evacueren? Mij werd verteld dat het niet de verantwoordelijkheid van de buren was en bovendien zouden ze de brandweer alleen maar in de weg lopen. Maar als u zelf een buurman of buurvrouw bent, dan kunt u zich hier toch vrijwillig voor aanmelden? Misschien gebeurt er wel nooit wat, maar voor die ene keer dat er wel wat gebeurt, zou het toch geweldig zijn als de hulpverlening goed zou verlopen, doordat de buren helpen met ontruimen? Misschien hebben die buren op hun werk ook wel een bhv cursus gevolgd en zijn zij al bedrijfshulpverlener. Natuurlijk hoeven niet alle buren iedere dag voor de bedrijfshulpverlening klaar te staan. Er kan een schema worden gemaakt waarin iedereen een keer buurt bedrijfshulpverlener is. Wel vind ik dat de BHV uit de buurt regelmatig samen met de BHV organisatie van het verzorgingshuis moet oefenen. Wellicht zouden zij als zij nog geen bhv cursus gevolgd hebben op kosten van het verzorgingshuis of de gemeente een bhv cursus kunnen volgen.

BHV in verzorgingshuis

Ik vind dat er veel te weinig wordt nagedacht over simpele oplossingen die voor de hand liggen. Er is altijd wel een reden te bedenken waarom iets niet kan, maar laten we nu eens een reden bedenken waarom het wel kan en een samenwerking opzetten tussen de bedrijfshulpverlening en de buurthulpverlening. Wat vindt u, kan buurthulpverlening een aanvulling zijn op de BHV organisatie van een verzorgingshuis?

Aanmelden van uw bedrijfshulpverlener voor een bhv cursus of bhv herhaling bij bhv amsterdam, bhv almere, bhv groningen, bhv enschede, bhv doetinchem, bhv scheemda kan op www.nedcert.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *